ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีจุดเที่ยนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๕ ธ.ค. ๕๘ ณ ที่ทำการด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าเรือกรุงเทพ บก.ตม.๓
  อ่านต่อ-->
กวดล้างอาชญากรรม แรงงาน ผิดกฎหมาย ยาเสพติด และอำนวยความสะดวกด้านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙
  อ่านต่อ-->
อบรมโครงการ กบข.ผึกอบรมอาชีพ ณ โรงแรมเอเซีย กรุงเทพ
  อ่านต่อ-->
ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าเรือกรุงเทพ บก.ตม.๓ ได้จัดตู้รับความคิดเห็น ข้อเรียกร้องต่างๆ จากประชาชน
  อ่านต่อ-->
ดำเนินการโครงการอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
  อ่านต่อ-->
   
 
 

blank

 

Joomla templates by Joomlashine